پنجشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۷

دلبر ماه وش

دلبر ماه وَشـم گاه وفا نیز کند
زخم بر دل زده را گاه دوا نیز کند
اوکه از کِبر به ما چشم عنایت ننمود
گاهی از لعل لبش بوسه عطا نیز کند
همچو صیاد هزاران به کمندش دارد
زان همه خیل گرفتار رها نیز کند
گر تمنای رخش کرد دلم عیب مکن
عابد شهر همین گونه خطا نیز کند
گرچه طاووس به زیبایی خود می‌نازد
چشم بر زشتی و بد شکلی پا نیز کند
گفت آن ماه گهی نام تو را می‌آرد
گفتم آن شوخ مرا گاه صدا نیز کند
گفت «سینا» تو به دولت نرسی جهد مکن
گفتم این جهد مرا اهل غنا نیز کند
رحیم سینایی 6 خرداد 1397

هیچ نظری موجود نیست: