۱۱.۰۹.۱۳۹۵

خاطره‌ی عمر

عمر طی گشت ،ولی خاطره‌اش باقی ماند                   گرچه ویران شده میخانه ، ولی ساقی ماند
از کهن شوکت دیرین وطن ، می‌دانـم                         بر لب دجله ، هنوزم اثر طاقی ماند
خون بسیار دلم خورد در این عمر ولیک                     گاه آرامشی از مرهـم ارفاقی ماند
رفتی وحرمت پیمان کهن یادت رفت                           دل من بود ، وفادار به میثاقی ماند
بی وفایی زِتو گردید دلم بخشیدم                               شور عشق کُهن وحالت مشتاقی ماند
دوش رؤیای تو در خاطر من می‌آمد                             حاصلش شعر تو در صفحه‌ی اوراقی ماند
خیل بسیار از این راه گذر کرد ،ولی                              از تو «سینا» غزلی ناب در آفاقی ماند
رحیم سینایی 1 بهمن 1395

۱۱.۰۴.۱۳۹۵

باغِ بی برگی

من از باغ زرد خـزان آمــدم   //  ولی در دلم باز امیـــد هاست
اگر چه درختان همه زرد پوش   //  ولی سبزی سرو نازم به جاست
***
به من مژده میداد آزاد ســرو   //  مخور غصه گر باغِ بی برگی است
پس این خزان غم انگیز و سرد   //  قبـــای تن باغ بی زردی اسـت
***
ندانم چـرا حس تلخی عجیب   //  درون دلم جاودانــی شده
در این روزگار پُر از بغض و کین   //  همه روزهایم خزانی شده
***
اگـر چه دورن دل امید هاست   //  که فردایمـان روزگـار بهیست
ولیکن خـرد گویـدم گاه گـاه   //  مشو دلخوشِ آب ،کوزه تهیست
***
سراسر کشاکش شد ایام عمر  //  پُـر از بیم و امیــد های دراز
نه دیگر نشان مانده از اعتقاد   //  نه ردّی زایمان که خوانم نماز
رحیم سینایی 29 دی 1395

۱۱.۰۳.۱۳۹۵

امواج خواهش

دل خسته از نگاه فریبا نمی‌شود
این حلقه بی نگین تو زیبا نمی‌شود
در حالت لبان تو حسیست نازنین
کس اینچنین فریب وفریبا نمی‌شود
از دامن کدام گلستان بیامدی ؟
هر سرو نورسیده که رعنا نمی‌شود
طعم شراب کهنه‌ی شیراز میدهی
جز تو دلم که مست زمینا نمی‌شود
هر دختری که سحر نگاهش دلی ربود
در قد و در قواره‌ی لیلا نمی‌شود
در آبی نگاه تو امواج خواهش است
«سینا» که بیخود عاشق دریا نمی‌شود
رحیم سینایی 24بهمن 1392