۴.۲۲.۱۳۹۷

بیات تُرک

زیرآن سایه‌ی سرو تو لمیدن دارد
باده‌ی لعل لبان تو چشیدن دارد
پلک برهم بنه و ناز نما نرگس مست
کُنش ناز نگاه تو کشیدن دارد
نغمه‌ی بلبل مستی که به هنگام بهار
شرح دلدادگیت لطف شنیدن دارد
مُرغک  دل به لب بام تو آرام گرفت
به طلب آمده ,کی میل پریدن دارد
چشم رُخسار ترا دید و به لب واژه شکفت
بوسه ها از رُخ زیبای تو چیدن دارد
مثل ِموسیقی ِشوری ، که بیات ِتُرکش
دل «سینا» زِِِکفش بُرده ودیدن دارد


رحیم سینایی5 شهریور 1396

هیچ نظری موجود نیست: